SMOK Cieszyn / KOSSM Cieszyn

program SMOK:

Popularyzacja koszykówki. W ramach Szkolnych Młodzieżowych Ośrodków Koszykówki dla uczestników programu rozwijana jest ich pasja oraz indywidualne umiejętności dzieci. W programie uczestniczą dzieci z klas 1-5 szkoły podstawowej. Proces szkoleniowy prowadzony jest w segmencie podstawowego szkolenia koszykarskiego oraz gier i zabaw ruchowych. Realizacja zajęć odbywa się w ramach projektu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki – przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Związkiem Koszykówki oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Cieszynie i Miastem Partnerskim Cieszyn. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w naszym projekcie. Nabory trwają cały czas. Zgłaszajcie swoje zgłoszenia do trenerów prowadzących poszczególne grupy.

harmonogram SMOK:

program kossm:

Rozwój zawodników uczestniczących w programie pod kątem indywidualnym z zakresu specjalistycznego z dziedziny koszykówki i ogólnego z dziedziny motoryki. W ramach Koszykarskich Ośrodków Sportowego Szkolenia Młodzieży rozwijane są indywidualne umiejętności dzieci w przedziale 6-8 klasy szkoły podstawowej. Proces szkoleniowy prowadzony jest w segmencie techniki indywidualnej, gry 1×1 i podstawowych form współpracy. Realizacja zajęć jest kontynuacją programu SMOK odbywa się w ramach projektu Koszykarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży – przy współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, Polskim Związkiem Koszykówki oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Cieszynie i Miastem Partnerskim Cieszyn.

TEMATYKA Z ZAJĘĆ KOSZYKÓWKI KOSSM:

 • „Technika pracy ręki do rzutu i rzutu z wyskoku.”
 • „Technika obrony: indywidualna oraz podstawowe formy współpracy.”
 • „Technika zastawienia i zbiórki piłki z tablicy.”
 • „Technika podań.”
 • „Technika poruszania się bez piłki.”
 • Podstawy współpracy w ataku. Gra według zasad (unifikacja).”
 • Podstawy obrony zespołowej.

TEMATYKA Z ZAJĘĆ MOTORYKI KOSSM:

 • „Kształtowanie techniki poruszania się liniowego i wielokierunkowego zintegrowanego z elementami techniki użytkowej w ataku i w obronie.”
 • „Kształtowanie siły mięśniowej z uwzględnieniem specyfiki rozwijania lokomocji horyzontalnej (liniowej i wielokierunkowej) i wertykalnej zintegrowanej z akcentami dynamicznymi (metoda kompleksowa).”
 • „Kształtowanie wytrzymałości specjalnej w formach zintegrowanych z treningiem techniczno – taktycznym.”
 • „Kształtowanie mocy mięśni tułowia oraz kończyn górnych i kończyn dolnych.”
 • „Kształtowanie wytrzymałości tlenowej w formach zintegrowanych z treningiem techniczno – taktycznym.”
 • „Ćwiczenia korekcyjne i kształtowanie sprawności ogólnej zintegrowane z treningiem szybkości i zwinności.”
 • „Ćwiczenia kształtujące moc i przyśpieszenie zintegrowane z treningiem koszykarskim.”

harmonogram KOSSM:

 

SMOK Cieszyn – Szkolne młodzieżowe ośrodki koszykówki

Realizacja zajęć w ramach projektu Szkolnego Młodzieżowego Ośrodka Koszykówki – przy współpracy z Ministerstwem Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Polskim Związkiem Koszykówki oraz Szkołą Podstawową nr 2 w Cieszynie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w naszym projekcie. Nabory trwają cały czas. Zgłaszajcie swoje zgłoszenia do trenerów prowadzących poszczególne grupy.

KLASY I-II – grupa naborowa

Poniedziałek od 16.15 do 17.45 / Mała sala SP 2, ul. Chopina 37 
Środa od 17.30 do 19.00 / Mała sala SP 2, ul. Chopina 37 

Trener: JACEK BORTLICZEK tel. kontaktowy 607 351 196

KLASY III-IV

Poniedziałek od 18.00 do 19.30 / Mała sala SP 2, ul. Chopina 37 
Piątek od 16.30 do 18.00 / Hala SP 2, ul. Chopina 37

Trener: SZYMON KAŁUŻA tel. kontaktowy 514 914 662

KLASY V

Poniedziałek od 16.30 do 18.00 / Hala SP 2, ul. Chopina 37
Wtorek od 16.30 do 18.00 / Hala SP 2, ul. Chopina 37

Trener: PAWEŁ ŁYSIEŃ tel. kontaktowy 511 917 047

KLASY VI/VII/VIII – grupa dodatkowa

Poniedziałek od 18.00 do 19.30 / Hala SP 2, ul. Chopina 37
Wtorek od 18.00 do 19.30 / Hala SP 2, ul. Chopina 37

Trener: PAWEŁ ŁYSIEŃ tel. kontaktowy 511 917 047

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH !!!